بهترین وکیل حقوقی سنندج کیست؟

به فردی که نماینده شخص حقیقی و یا حقوقی باشد و در مراجع مختلف اعم از قضایی و غیر فضایی فعالیت کند وکیل حقوقی می گویند. وکیل حقوقی از سوی موکل خود، مامور به انجام فعالیت های حقوقی در مراجع قضایی و یا مراجع غیر فضایی برای اهداف و حقوقی می شود و نماینده او در این مراجع است. طبق قانون مدنی هر اقدامی از سوی وکیل متوجه موکل خود می باشد. وکیل حقوقی با زبان قانون، به دفاع از حقوق موکل ها می پردازد. امروزه نیاز به وکیلی که همواره در همه مسائل قضایی و حقوقی پشتیبان و مشاور اشخاص باشد؛ نیاز می شود. اختیارات وکیل در وکالت نامه کاملا مشخص می شود. زمانی که بین موکل و وکیل وکالت نامه ای تنظیم می شود، وظایف هر دو طرف تعیین خواهد شد.

 

تعهدات بهترین وکیل حقوقی سنندج نسبت به موکل خود

بهترین وکیل حقوقی سنندج، نسبت به موکل خود اختیاراتی دارد که در عقد قرارداد وکالت نامه مشخص و تعیین می شود. دفاتر اسناد رسمی وکالت نامه های را صادر می‌ کند که حدود اختیارات وکیل را در آن با توافق موکل مشخص شده است. طبق این وکالت نامه موکل می تواند اختیاراتی را برای وکیل مشخص کند و طبق آن وکیل نماینده وی در این امور انتخابی است. پس بدیهی است که تعهدات وکیل در همان اختیاراتی است که موکل در اختیار وی قرار داده است. اگر وکیل کاری را انجام داده که در اختیارات وی نبوده است، موکل هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد.

بهترین وکیل حقوقی سنندج

بهترین وکیل حقوقی سنندج

انواع وکیل حقوقی

حقوق عمومی، حقوقی است که قانونگذار آن را تبیین و مشخص کرده و تعهدات و قواعدی است که در رابطه بین مردم و دولت و کارگزاران دولت حاکم است. این قواعد تعهدات مردم نسبت به دولت و کارگزاران و بالعکس را شامل می شود. حقوق خصوصی، حقوقی است که در بین مردم جامعه وجود دارد و روابط افراد جامعه با یکدیگر را تحت شعاع قرار می دهد. هر آنچه که به عنوان مسائل و مشکلات قضایی در جامعه مورد بررسی قرار می گیرد، مربوط به اختیارات حقوق خصوصی است. وکلای حقوقی در زمینه حقوق عمومی و خصوصی می توانند به شما مشاوره های لازم را بدهند. وکلای حقوقی در زمینه های مهاجرت، ملکی و شرکت ها له شما مشورت می دهد.